Email : info@interex-supermarket.com

Orari i punës : 08:00 – 23:00

Numri kontaktues : 048160113

E-fletushka

MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, me vetë dorëzimin e aplikacionit pajtohem që të dhënat e mia personale të jenë mjet për përpunim të kërkesave të INTEREX KOSOVA gjatë procesit të përzgjedhjes së aplikantëve për punësim.

Pozita për të cilën aplikoni

Përderisa për momentin nuk ka asnjë konkurs për të cilin jeni të interesuar, dëshironi t'i ruajmë të dhënat tuaja për pozicionin që I përgjigjet profilit tuaj, nëse po Ju lutem zgjidhni qytetin dhe vendin e punës për të cilin jeni të interesuar duke plotësuar aplikacionin:

Të dhënat personale*Shto përvojat e punës*

Ngarkoni dokumentin e shkollimit/Certifikimit

(jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, excel)

EDUKIMI DHE SHKATHTËSITË TJERA

Zgjidhni nivelin e fundit të shkollimit të cilin e keni arritur apo të cilën për momentin jeni duke vijuar. Për të futur më shumë nivele për shkollim, klikoni në butonin 'Shto shkollim tjetër'.Shto shkollimin e mbaruar*

Ngarkoni dokumentin e shkollimit/Certifikimit

(jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, excel)

Përvoja e punës

Ju lutem filloni me përvojën e fundit të vendit tuaj të punës. Që të vendosni më shumë se një përvojë pune, klikoni butonin 'Shto përvojë pune'.
Njohuritë shtesë, shkathtësitë dhe përvojat e punës

Njohuritë e gjuhëve


Njohuritë në teknologjinë informative